Storno formulár

V prípade ak musíte pobyt stornovať, je nutné, aby ste vyplnili storno formulár.
Jeho predloženie je podmienkou na uplatnenie nároku vrátenia peňazí za pobyt.


Podmienky vybavenia žiadosti : Refundovaná suma, po odpočítaní storno poplatku podľa platného ubytovacieho poriadku, bude žiadateľovi vrátená na účet na základe zaslaného storno formulára. Termín vrátenia pňazí vo všeobecnosti trvá približne 4 týždne, prípadne menej. Podpisom tohto formulára potvrdzujem, že súhlasím s podmienkami vybavenia žiadosti a súčasne dávam svoj súhlas spoločnosti INVESTCOM s.r.o. , Račí potok 47, Košice s tým, že všetky osobné údaje poskytnuté podľa tohto formuláru môžu byť použité pri ďalšom jednaní vo veci storna uvedeného dokladu v rozsahu povinností vyplývajúcich z tejto žiadosti pre Investcom s.r.o., v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami uverejnenými na www.hotelmlynky.sk. Vyhlasujem, že som oprávnený na vykonanie zmeny alebo storna podľa tohto storno formulára vzhľadom ku skutočnosti, že som zákonným zástupcom osoby uvedenej na rezervácii pobytu, osobou splnomocnenou na vykonanie zmeny alebo osobou uvedenou pri potvrdení rezervácie pobytu. Právo na vykonanie zmeny alebo storna vystaveneho voucheru mi vyplýva z pracovnoprávnych predpisov, resp. iných právnych predpisov.

INVESTCOM s.r.o
Račí potok 47, 040 01 , Košice

IČO: 31584535
DIČ: 2020428718
IČ DPH: SK2020428718

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okr. súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 35625/V
www.hotelmlynky.sk
info@hotelmlynky.sk
tel. +421 915351166 Po-Pia od 8.00-16.00hod.

Údaje označené * sú povinné.
Chcete byť informovaný o našich novinkách a akciách? Staňte sa našim fanúšikom na facebooku.

© 2019 Hotel Mlynky | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET