Magazín

Z kroniky obce Mlynky

 Hotel Mlynky

Keďže je Hotel Mlynky*** situovaný v obci Mlynky, predstavíme Vám ju aj s troškou histórie.

Z Obecnej kroniky Mlynkov :

„V miestach, kde je toho času dom Ľudovíta Slivenského, bol drevený vodný mlyn. Prevádzka mlyna bola do roku 1895. Voda sa privádzala po okraji terajšieho školského dvora. Mlynár mlel obilie zakúpené v Dobšinej, donesené na chrbtoch alebo dovezené koňmi. Vlastnilo ho mesto  Spišská Nová Ves. V priľahlých miestnostiach býval horár Semko. Neskôr mala mlyn v prenájme židovská Morička z Hnilca, ktorá si  zriadila aj filiálnu krčmu. Cez 1.svetovú vojnu tam býval Alexander Sliva, ktorý tiež krčmáril. Po vojne mlyn odkúpila Júlia Hajnerová, ktorá došla z USA. Keď došlo k jeho dražbe v roku 1927, vylicitoval ho Bartolomej Slivenský, ktorý mlyn a hospodársky prístavok zbúral, na ich mieste je dnes obchod s potravinami. Týmto zanikol na Mlynkoch vodný mlyn, ktorý dal osade svoj názov....“

Obec Mlynky vznikla spojením siedmich baníckych osád.  V baniach chotára sa ťažila železná a medená ruda. Svoj názov získala podľa mlyna, ktorý stál niekedy v baníckej osade a upravoval železnú rudu.

V roku  1966 sa banské podnikanie ukončilo.„Mlynky boli do roku 1960 osadou Spišskej Novej Vsi. Spojením osád  Mlynky, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Biele Vody, Havrania Dolina, Rakovec a Sykavka vznikla jedna obec pod spoločným názvom Mlynky.

Hotel Mlynky

© 2020 Hotel Mlynky | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET