Magazín

LEVOČA – kráľovské mesto

Kostol sv. Jakuba, národná kultúrna pamiatka, je najväčší gotický kostol na Spiši. S jeho výstavbou začali asi v prvej polovici 14. storočia a až na malé prístavby bola stavba ukončená v roku 1400. V jeho interiéri sa nachádza 11 gotických a renesančných oltárov. Najviac obdivovaný je hlavný oltár, najvyšší gotický oltár na svete, s výškou 18,62 m. Pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče


Za povšimnutie stojí tiež radnica, Klietka hanby, ktorá pochádza asi z roku 1500 a slúžila na pranierovanie žien, Evanjelický kostol postavený v tvare gréckeho kríža, Mestská škola a zbrojnica, Thurzov dom, Dom Majstra Pavla, Meštianske domy, Veľký župný dom, Malý župný dom , Hradobné opevnenie.

DRAVCE ako obec kráľovských chovateľov sokolov. Bola poddanskou obcou a patrila k služobníckym obciam Spišského hradu. Kostol antonitov tvorí dominantu obce.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK. Jeho územie bolo osídlené už od doby bronzovej. Kostol sv. Ladislava stál v obci ešte pred tatárskym vpádom. Kaplnka Zápoľských bola pristavaná ku kostolu a patrí k vrcholným dielam gotickej architektúry na Slovensku. Spišský Štvrtok je dôležitým východiskom do západnej časti národného parku Slovenský raj. Cez obec Hrabušice vedie cesta do Doliny Veľkej Bielej vody. Tá je východiskom do tiesňav Suchá Belá, Piecky a Veľký Sokol a k Prielomu Hornádu.

SMIŽANY sú východiskom do východnej časti Slovenského raja. Značkované chodníky vedú Prielomom Hornádu, na Tomašovský výhľad, Letanovský mlyn, Ihrík až k Hrdlu Hornádu. Cez Sokoliu dolinu a Kláštorskú roklinu je možné prejsť na Kláštorisko. Zaujímavé trasy vedú aj na Medvediu hlavu a Bikšovu lúku.

© 2019 Hotel Mlynky | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET